Stichting Materiële Voorzieningen

SSR-Leiden heeft haar leden veel te bieden: grote feesten, culturele activiteiten, een lekkere en betaalbare mensa, diepgaande discussies, een jaarlijkse almanak en wat al niet meer. Om er voor te zorgen dat we dit niet (meer) als nomaden hoeven te doen in kleine zaaltjes, zoals In den vergulden Turk, nam in de jaren vijftig SSR haar intrek in Hogewoerd 108. Iets later werd 106 hier bij gevoegd. In 1976 werd de Stichting Materiële Voor­zieningen (SMV) opgericht als eigenaar en beheerder van de beide rijksmonumenten.

Werkzaamheden
De SMV waakt over groot onderhoud, int de huren en zorgt ervoor dat SSR haar leden onderdak kan bieden voor verenigingsactiviteiten. Aan panden die dermate intensief en enthousiast gebruikt worden, valt altijd wel wat te doen. Van het repareren van kleine zaken zoals het opvullen van gaten in het pleisterwerk en het ophangen van een lamp, tot grote ondernemingen zoals het repareren van een lek en het bouwen van een appartement op 106a. Leden kunnen helpen bij het onderhoud van het pand door lid te worden van de Pandcommissie en mee te klussen om de vereniging in perfecte staat te houden. Daarnaast wordt al het wisselgeld wat mensen aan de bar niet meer terugwillen in het bouwfonds gestopt, zodat, met kleine beetjes, ieder lid helpt aan het onderhoud van het pand.

Bestuur
De stichting kent een algemeen en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en komt eens in de drie weken bijeen. Het DB wordt gecontroleerd en geadviseerd door het algemeen bestuur en het AB vergadert eens in de 8 à 9 weken. Bij die vergaderingen zijn de Praeses Vereniging en de Pandbaas van het SSR-bestuur aanwezig voor een goede communicatie tussen beide structuren.


Voor meer informatie over de SMV, kunt u mailen naar smv@ssr-leiden.nl.


SMV DB 2016-2017
Toby Hackmann Voorzitter
Corjan Meijerink Secretaris
Tijmen van den Berg Penningmeester
Thimo Arts Materiaalmeester
Maaike Lommerse  
Tjard Guldener  

inloggen


Gebruiker:
Wachtwoord:
Blijf ingelogd

Wachtwoord vergeten?
 
Adverteren op de website van SSR-Leiden? Klik hier voor meer informatie!

SUM rss