Algemeen

Binnen SSR-Leiden zijn er verschillende substructuren aanwezig, waarin leden actief zijn. Er is een onderscheid te maken tussen disputen en korrels, en tussen commissies en subs.

Disputen en Korrels
Disputen zijn verticale verbanden waar leden zich bij aan kunnen sluiten. De disputen van SSR-Leiden hebben ieder eigen tradities en de meeste kennen een stemming voordat nieuwe leden worden toegelaten. Veel disputen organiseren rond de toelating van de nieuwe leden een weekend waar men gezellig onder elkaar even weg is van alle studiehectiek.

Naast deze officiële verbanden kent SSR ook korrels. Deze vriendengroepen delen verschillende interesses. Korrels komen veelal op SSR bij elkaar om gezellig iets te drinken of hun gemeenschappelijke interesse te verdiepen en zijn vrijblijvender dan disputen.

Commissies en Subs
De meeste activiteiten en feesten op SSR worden door leden in commissieverband georganiseerd. Deelnemen aan een commissie is een goede manier om orginisatorische ervaring op te doen en SSR nog beter te leren kennen. SSR-Leiden heeft momenteel vijfenveertig commissies, variërend van de barcommissie tot aan de commissie die de EL CID-week organiseert. Er zijn lichte en zware commissies, variërend in looptijd (het hele jaar of een aantal weken) en verschillend in het soort activiteit dat zij organiseren.

Er zijn binnen SSR ook nog enkele subverenigingen. Deze leden met een gezamenlijke interesse organiseren ook activiteiten voor de vereniging. Een voorbeeld van een subvereniging is de Toneelsub: deze voert een of twee keer per jaar een toneelstuk op en oefent iedere week met elkaar.

Convenant van Amicalen
Al jarenlang is er contact geweest tussen SSR en een aantal andere verenigingen uit andere steden. De laatste jaren zijn die banden steeds intensiever geworden en in 2011 heeft dat geresulteerd in de oprichting van het Convenant van Amicalen samen met het RSG uit Rotterdam. De laatste jaren is het contact met D.S.V. Sint Jansbrug ook een stuk intensiever geworden wat ertoe heeft geleid dat ook D.S.V. Sint Jansbrug is toegetreden tot het convenant.

Intercom
Om vooruit te lopen op de aan te gane verbintenis, is in 2008 een zeer bijzondere commissie opgericht: de Intercom. In deze commissie nemen leden van al de verenigingen uit het Convenant plaats. Samen organiseren zij door het jaar heen meerdere activiteiten op de sociëteiten van de verenigingen, waarbij integratie voorop staat. Een gezamenlijke vaartocht en een gezamenlijke cantus zijn voorbeelden van activiteiten die ieder jaar terugkeren. Daarnaast worden er regelmatig door disputen en commissies uitstapjes naar beide verenigingen ondernomen.
 

inloggen


Gebruiker:
Wachtwoord:
Blijf ingelogd

Wachtwoord vergeten?
 
Adverteren op de website van SSR-Leiden? Klik hier voor meer informatie!

SUM rss