SSR in een notendop

SSR-Leiden heeft rond de 1000 leden, met ieder jaar een lichting van meer dan 200 eerstejaars. Onze leden zijn een diverse groep qua studies, interesses en leeftijden. Om al onze leden de kans te geven actief te worden en betrokken te zijn met onze vereniging, kent SSR meer dan 40 commissies. Hierdoor zijn er verschillende gelegenheden waarbij, en meerdere mogelijkheden waarop u uw bedrijf onder de aandacht kunt brengen. 
Hieronder staat een kort overzicht van de inhoud en mogelijkheden. Neem bij vragen gerust contact op met Jouke van der Burg (Assessor Acquisitie) via acquisitie@ssr-leiden.nl of 071-5120900. 

Standaard mogelijkheden
Elke week op de maandag wordt de infomail naar alle leden verstuurd waar een advertentie ingezet kan worden. Hiernaast komt ook vier keer per jaar het verenigingsblad "De Colloquium" op A4 formaat uit. Daarnaast hebben we een zeer actieve Facebookgroep met ruim 1.300 (oud-)studenten.  

Almanak
De Almanak is ons jaarboek dat eind januari uitkomt en tijdens de uitreiking wordt overhandigt aan alle leden. De Almanak wordt het hele jaar gebruikt om contactgegevens van leden op te zoeken.

Open Week
In februari is de Open Week van SSR-Leiden. Alle studenten van Nederland zijn welkom en de posters om deze week te promoten worden ook bij andere verenigingen opgehangen. SSR wordt deze week zeer druk bezocht en de bedrukte flyers worden onder alle Leidse studenten verspreid.

Gala
Ieder jaar wordt er in april een gala georganiseerd op een externe locatie. Iedereen trekt zijn of haar mooiste gala- kleding aan. Er komen ongeveer 300 leden op af die allemaal op het eind van de avond een goodiebag mee naar huis krijgen waar promotiemateriaal in gestopt kan worden.

EL CID-week
De EL CID-week is de introductieweek midden augustus voor alle ruim 4.000 nieuwe Leidse HBO- en universiteitsstudenten. Tijdens deze week maken de eerstejaars kennis met alle aspecten van het studentenleven, waaronder de studentenverenigingen. De EL CID-commissie van SSR vult deze week het programma met artiesten, feesten en andere activiteiten om SSR onder de aandacht te brengen bij eerstejaars.
SSR-leden krijgen een EL CID verenigingsblad. Ter promotie worden elk jaar andere activiteiten georganiseerd, maar standaard komen er door heel Leiden EL CID-posters van SSR te hangen, waarop uw logo geplaatst kan worden. Een andere mogelijkheid is de EL CID-flyer, welke gedurende de week zal worden verspreid. Tot slot wordt er voor de EL CID een speciale website gelanceerd die de hele maand augustus online is.

NC-In en NC-Uit
Na de EL CID-week zijn er twee introductieweken waarbij de eerstejaars voor het eerst kennismaken met elkaar, de leden en de rest van de vereniging. Deze zogeheten kennismakingstijd (KMT) begint met een werkweek en daarna een kampweek waar de eerstejaars voor het eerst met elkaar in contact komen als lichting. Deze week staat in het teken van het leren kennen van de gebruiken van SSR, het leren kennen van zowel oudere- als eerstejaars en vooral als gewoon een hele gezellige tijd.
Tijdens de eerste vier weken van het collegejaar vinden de uitloopweken plaats. Deze worden georganiseerd door een commissie en zijn gericht op het vertrouwd maken van de eerstejaars met de vereniging. Elke dag zijn er activiteiten in het eigen pand waar de eerstejaars kennismaken met alle facetten van de vereniging. Deze activiteiten hebben geenszins een verplicht karakter en vinden ’s avonds plaats.
Iedereen die zich inschrijft bij SSR krijgt een NC-In boekje met allerlei praktische informatie over de KMT-periode. Het boekje wordt intensief gebruikt door eerstejaars als leidraad en na de KMT nog geraadpleegd voor informatie over de vele disputen en commissie van SSR. De NC-Uit heeft een programmaboekje en een website om alle eerstejaars leden op de hoogte te houden van de activiteiten.

DisputenContestWeek en Gotcha!
Twee weken van het jaar slaat de vriendschap tussen de negentien disputen om in rivaliteit. Tijdens de DisputenContestWeek strijden alle disputen in verschillende soorten wedstrijden, van koken tot sporten, om zich uiteindelijk de beste te mogen noemen. Tijdens de Gotcha!-week veranderd Leiden in één grote arena waar niemand veilig is voor de waterpistolen van andere disputen. Beide weken hebben hun eigen intensief bezochte websites waarop de scores en opdrachten actueel bijgehouden worden.

SOLS
De SOLS is de Stichting Oud-Leden SSR-Leiden. Dit zijn de leden die lid zijn geweest van onze vereniging en al afgestudeerd zijn. Dit betreft dus een geheel andere doelgroep. Eén keer per jaar is er een blad voor alle oud-leden over wat de SOLS doet en activiteiten op SSR. Twee keer per jaar is er een nieuwsbrief via de mail. Verder kan er geadverteerd worden in de activiteitenmails naar de oud-leden