FAQ

1. Wat is de SOLS?

SOLS staat voor Stichting Oud Leden SSR-Leiden. De SOLS is in 1987 opgericht om de oud-leden te verbinden aan SSR-Leiden. Zo verstrekt de SOLS subsidies aan commissies en disputen op SSR en organiseert de SOLS regelmatig activiteiten op en rondom SSR, voor SSR-leden en oud-leden.

2. Wat doet de SOLS precies?

De SOLS heeft één belangrijk doel: het verbinden van oud-leden met SSR-Leiden. Dit doet ze via het organiseren van activiteiten en via het verstrekken van subsidies aan de vereniging. Per jaar organiseert de SOLS zo’n 8 activiteiten. Dit zijn o.a. borrels voor leden van KMT-commissies, maar ook carriere-evenementen. Daarnaast verstrekt de SOLS regelmatig subsidies aan commissies en disputen. Zo komt het geld van de SOLS weer bij de hardwerkende SSR-leden terecht.

3. Hoe is de SOLS opgebouwd?

De SOLS heeft een bestuur, waarin oud-leden beslissen over activiteiten en subsidies. Er is een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het AB beslist over de jaarplanning en de invulling van de activiteiten. Het DB houdt zich meer bezig met de dagelijkse gang van zaken. Activiteiten worden georganiseerd door kleine subgroepen, deze wisselen ieder jaar van samenstelling.

4. Wie zitten er allemaal in het bestuur?

De meeste bestuursleden zijn al wat langer lid van de SOLS. Ieder jaar is het mogelijk om aan te melden voor een bestuursplek. Zo kunt u meebeslissen over de gang van zaken en toekomst van de SOLS. De huidige bestuursleden staan allemaal vermeld op deze pagina.

5. Hoeveel subsidies verstrekt de SOLS?

Per jaar verstrekt de SOLS een aantal vaste subsidies aan grote commissies, zoals de EL CID-commissie. Daarnaast is het voor ieder dispuut en iedere commissies mogelijk een aanvraag te doen. Per jaar worden er rond de 15 subsidies uitgekeerd door de SOLS.

6. Hoe beoordeelt de SOLS wie er subsidie krijgt?

De SOLS hanteert bepaalde criteria. Denk aan de doelgroep: subsidie moet ten goede komen aan SSR-leden of oud-leden. Ook wil de SOLS geen alcohol subsidiëren of begrotingsgaten opvullen. Voor kleine subsidies (onder de €500) wordt een subsidiesub bijeengeroepen. Voor subsidies hoger dan €500 buigt het AB zich erover. Een subsidie wordt verstrekt zodra duidelijk is dat de SOLS kan bijdragen aan het mogelijk maken of bijdragen aan een significante extra van een activiteit. Meer weten? Voor de volledige subsidiecriteria kunt u dit document downloaden.

7. Wat voor activiteiten worden er georganiseerd?

In 2017/2018 staan er meerdere borrels gepland, zoals een commissieborrel voor bepaalde commissies. Ook is er een ‘2007-borrel’ voor leden van aankomstjaar 2007 georganiseerd. Daarnaast staat er voor februari een carrièredag met SSR-Leiden op de planning. En vindt er in de zomer van 2018 een besturendiner plaats voor specifieke oud-besturen. Zo probeert de SOLS voor ieder wat wils aan te bieden. Kijk voor de actuele informatie onder het kopje SOLS-activiteiten.

8. Wat betekent het om lid te worden?

Een lidmaatschap bij de SOLS is een manier om nog contact te hebben met SSR-Leiden. U heeft via de SOLS recht op 6 avonden toegang tot SSR-Leiden buiten de SOLS-activiteiten. Ook is het mogelijk om anderen te introduceren. Daarnaast ontvangt u regelmatig de SOLS-nieuwsbrief en 1 x per jaar het nieuwsblad. Via de activiteiten kunt u oud-commissiegenoten opnieuw ontmoeten, of u kunt meedoen aan evenementen om uw zakelijk netwerk uit te breiden. Uw bijdrage zorgt voor de mogelijkheid om subsidies te verstrekken aan SSR.

9. Hoeveel kost een lidmaatschap?

Een lidmaatschap bij de SOLS bestaat uit een vrijwillige bijdrage. De meeste leden dragen 20 euro per jaar bij. Dit bedrag zorgt ervoor dat de SOLS haar subsidies kan verstrekken, activiteiten kan organiseren en het blad kan versturen. De leden van het bestuur werken allemaal vrijwillig.

10. Hoe kan ik me aanmelden?

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: sols@ssr-leiden.nl. Of ga direct naar de pagina aanmelden SOLS-lidmaatschap.