Gesubsidieerde activiteiten

Jaarlijks betaalt u een bijdrage aan de SOLS, maar wat gebeurt er nu eigenlijk met dit geld? Om u meer inzicht te geven in de financiën van de SOLS, hierbij een kort overzicht.

Overzicht financiën 

Per jaar krijgen we een flinke hoeveelheid aan bijdragen binnen. Met dit bedrag kunnen we sparen voor het nieuwe pand, maar we geven uiteraard ook een hoop uit aan jaarlijkse kosten. Een aantal voorbeelden:

  • 9% gaat naar het jaarlijkse SOLS-blad.
  • 9% gaat naar de ledenadministratie van zowel SSR als de SOLS. Wij delen één ledenadministratie en om het SSR wat makkelijker te maken betalen wij deze service.
  • 37% gaat naar de subsidies van SSR commissies en disputen. In 2016-2017 is er in totaal bijna 5500 euro naar de disputen en commissies gegaan.
  • 15% gaat naar de SMV; jaarlijks geven wij de SMV een gift, voor bijvoorbeeld de uitbreiding van het pand.
  • 5% gaat naar de borrels en activiteiten. Denk aan SCREDx, Lekker Leidsch, besturendiners of natuurlijk de normale borrels.
  • De overige 25% gaat naar reserveringen of eenmalige kosten, zoals de digitalisering van het SSR archief.

Goedgekeurde subsidies

Mocht u meer willen weten over de financiële zaken, kunt u terecht bij het SOLS-bestuur (sols@ssr-leiden.nl).