SOLS subsidie aanvragen

Naast het onderhouden van de band tussen oud leden en SSR-Leiden, is het ondersteunen van activiteiten op SSR ook een van de doelstellingen van de SOLS. Daarom vertrekt de SOLS subsidies aan disputen, commissies en korrels voor activiteiten op en voor SSR-Leiden. De voorwaarden van de subsidies zijn:

  • Een subsidie moet met, voor en door leden van SSR-Leiden georganiseerd worden.
  • De bijdrage van de SOLS nooit meer bedraagt dan de helft van de totale begroting.
  • In geval van verenigingscommissies en aan SSR gerelateerde stichtingen, draagt de SOLS nooit méér bij dan SSR-Leiden.
  • Voor activiteiten welke een individueel karakter hebben, wordt in principe geen subsidie verleend, tenzij het een uitzonderlijke individuele prestatie betreft met een positieve uitstraling op de vereniging.

De volledige subsidiecriteria zijn te downloaden op deze site; ga daarvoor naar het kopje Mijn vereniging -> Bestanden -> map SOLS-bestanden -> bestand Criteria SOLS-subsitie. De subsidies voor de SOLS worden ingediend bij de Assessor Reünisten van het bestuur van SSR-Leiden (reunisten@ssr-leiden.nl).