Corduroy

Wie zijn jullie? 
Het Leids Dispuut Corduroy representeert de immer aanwezige dreiging van het rode gevaar. Wij treden sinds 1997 hard op tegen klassenverraders en andere ongewenste elementen binnen de vereniging.
Hoeveel leden telt jullie dispuut? 
Een vlugge telling met almanak in hand leert ons dat er nog ruim vijftig Corduroyanen rond lopen binnen, en buiten, de muren van onze sociëteit. Zo af en toe wordt er nog ergens een verdwaalde kameraad in een open haard ofzo gevonden, dus exacte getallen kunnen het best ontweken worden.
Wat kenmerkt jullie dispuut? 
Wij zijn de linkerflank van het spectrum aan disputen dat SSR-Leiden kent. In ons is de drang ontwaakt om ons aan te sluiten bij de Rode Legers, en daarmee ten minste vierentwintig commissies en besturen te bezetten, alsmede andere disputen te infiltreren. Ons belangrijkste wapen hierin is onze absurditeit. Onze absurditeit en diversiteit. Onze twee belangrijkste middelen zijn absurditeit, diversiteit en afschuwelijke, droogkloterige, harde humor. Wacht, onze drie belangrijkste tactieken hierin zijn absurdi-en diversiteit, flauwe humor en ons esthetisch onverantwoord gedrag op de dansvloer. Nee, onze vier belangrijkste... Ach, laat ook maar zitten ook.
Hoe kun je lid worden? 
Wanneer ook jij kiest voor de eeuwige revolutie, of je er eerst nog meer in wilt verdiepen, zorg je er voor dat je minstens drie Open Activiteiten meeloopt in oktober en/of november, en je aanmeldt voor de herfstborrel. Hierna zal het collectief (lees: de Staat) zich buigen over de vraag of de explosieve groei waaraan ons samenscholingsverband al jaren onderhevig is, zich door moet zetten.