Geschiedenis van SSR

De geschiedenis van SSR-Leiden wordt gekenmerkt door vele veranderingen. Tegenwoordig is SSR een algemene studentenvereniging met haar grondslag gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit is echter niet altijd zo geweest.

Van Unie naar S.S.R.
In 1886 werd in Leiden door Leidse, Amsterdamse en Delftse studenten de gereformeerde studentenvereniging Unie Hendrik de Cock opgericht, die in 1905 zou worden hernoemd naar S(ocietas) S(tudiosorum) R(eformatorum). Het doel van deze Unie was 'den vriendschapsband tusschen de verschillende studenten van de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de verschillende openbare universiteiten nauwer aan te halen'. Al na enkele jaren ging de Leidse afdeling echter ten onder, om in 1901 heropgericht te worden met de afdelingsnaam S.C.R.E.D. (Scientiae Caput Reverentia est Dei: 'De vreeze des Heeren is het begin der Wijsheid'). S.S.R. was tot in de jaren zestig een vereniging die vooral gebaseerd was op het protestants-christelijke geloof. In deze tijden was S.S.R. vooral de vereniging om je geloof in kwijt te kunnen, een behoefte die in het corps node werd gemist.

Groei en disputen
Met de groei van het ledental van S.S.R. in de loop der jaren ontstond de wens tot substructuren. Vanaf 1912 werden er disputen opgericht: groepjes studenten uit allerlei jaren die eenzelfde idee van gezelligheid hebben. Tegenwoordig bestaan er op SSR nog drie disputen van vóór de oorlog. Ook nu nog richten leden disputen op, waarbij het idee van disputen altijd hetzelfde is gebleven. Hiermee is SSR-Leiden de oudste Leidse vereniging met (uitsluitend) een disputenstructuur.

Civitas Academica 
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd de Universiteit, en dus ook de hieraan verbonden studentenverenigingen, gesloten naar aanleiding van een lezing van professor Cleveringa tegen het ontslag van zijn Joodse collega's. In de oorlog ontstond onder de studenten in Leiden een groot gemeenschapsgevoel: men besloot tot de oprichting van een 'Civitas Academica', oftewel: iedereen die in Leiden studeerde, woonde in Leiden en moest lid worden van één vereniging: het Corps. Na de oorlog kwamen deze plannen ook daadwerkelijk ten uitvoer en werden Augustinus en S.S.R.-Leiden subverenigingen van (het huidige) Minerva, een situatie die al snel tot onvrede leidde. S.S.R. zette de eerste stap tot 'onafhankelijkheid'. De Algemene Vergadering van de subvereniging S.S.R. stemde een paar jaar na de oprichting van de Civitas Academica voor terugtrekking uit het Corps en S.S.R. ging een nieuwe periode in.

SSR op eigen kracht
In 1953 betrok S.S.R. haar eerste eigen sociëteit aan de Hogewoerd, waar ze nog steeds is gevestigd. Eerst huurde S.S.R. alleen de zolderruimte. In de loop der tijd vertrok de onderliggende pasta- en bamidrogerij en nog weer later stopte de dansschool van de familie Van Wijk op de begane grond. S.S.R. kreeg daarmee het gehele pand in handen.

Van gereformeerd naar algemeen
Vanaf de jaren zestig begon de grondslag van S.S.R. te wankelen. In 1966 werd de gereformeerde basis gewijzigd naar een algemeen-christelijke en niet veel later kwam er een einde aan de Unie. In 1984 werd besloten de grondslag te baseren op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: S.S.R. verwijderde de puntjes uit haar naam en werd SSR-Leiden. Tegenwoordig is er, afgezien van het behoud van haar verenigingslied en de leus S.C.R.E.D., weinig meer te merken van de ooit zo strakke godsdienstige sfeer.

Rond de eeuwwisseling
Tussendoor kende SSR ook nog hoogoplopende spanningen over een mogelijke omvorming tot een open jongerenvereniging, maar dat hield de Algemene Vergadering nipt tegen (in reactie daarop zegden zo'n vijftig leden woedend op). In de jaren na deze roerige tijd ging het bijzonder goed met SSR. In de jaren ’90 kocht SSR een tweede pand aan, gelegen naast de oorspronkelijke sociëteit. Dit ging gepaard met het inzetten van een groeitrend die tot op heden niet opgehouden is. Ook het dispuutsleven was bijzonder levendig in die tijd: meerdere disputen werden opgericht om het groeiende aantal leden een plek op de vereniging te bieden. Ondanks de grote veranderingen heeft SSR door de jaren heen altijd een geheel eigen positie gehad in het spectrum van Leidse studentenverenigingen door de unieke combinatie van weinig verplichtingen en veel mogelijkheden. Illustratief voor de recente groeiperiode van SSR waren de jaren 2007 en 2009, toen SSR een recordaantal van meer dan 200 nieuwe leden in de EL CID-week mocht verwelkomen. Het lijkt erop dat SSR-Leiden een ideale combinatie is van vrijheid en studentikoosheid waarbij vele mensen een plaatsje weten te vinden in de rijke historie die SSR-Leiden heeft.